Nabízím pomoc

Ahoj, dobrý den,

 

děkujeme za váš zájem o dobrovolnictví! Velmi si vážíme dobrovolníků, kteří nám pomáhají v práci s klienty a mají zájem o problematiku uprchlictví. Můžeme Vám nabídnout spolupráci v rámci dvou programů či možnost podílet se na pomoci uprchlíkům zajištěním věcné pomoci.

 

Prvním programem jsou tzv. VÝJEZDY, jedná se o jednodenní návštěvy skupiny dobrovolníků v integračních azylových střediscích. Výjezdy se konají obvykle 1x za dva měsíce pod vedením koordinátora dobrovolníků.

Dobrovolníci připravují program pro klienty Integračních azylových středisek (ta se nacházejí v Brně, Jaroměři, Ústí n. Labem a Havířově). Většinou se jedná o sportovní aktivity, rukodělné činnosti či pořádání výletů.

 

Druhou možností zapojení se do dobrovolnických aktivit je program MENTORING. V tomto případě se jedná o pravidelné setkávání dobrovolníka a uprchlíka. Toto partnerství vzniká za účelem pomoci uprchlíkovi lépe se integrovat, lépe komunikovat v českém jazyce a přirozeným způsobem mu představit českou společnost. Způsob spolupráce a seznámení s novým prostředím je ponechán na domluvě každé konkrétní dvojice a může mít nejrůznější podoby: posezení u kávy, procházky, doučování českého jazyka, výpomoc se školní látkou, návštěva výstav, koncertů, divadel nebo sportovních utkání, doprovody na úřady atd. Základními principy jsou však pravidelnost (min. 1x týdně) a dlouhodobost (nejméně na půl roku). Komunikačním jazykem je čeština, případně angličtina nebo francouzština, arabština či španělština.

 

Třetí variantou pomoci je DAROVÁNÍ, tedy zajištění věcné pomoci pro uprchlíky. Většinou se jedná o zajištění oblečení a obuvi, hygienických potřeb, hraček a potřeb pro děti, školních pomůcek apod. Aktuální seznam věcí, které pro naše klienty sháníme, naleznete ZDE

 

Náš dobrovolnický projekt je koordinován Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU) a je tak současně akreditován Ministerstvem vnitra ČR, z čehož plynou práva i povinnosti případných dobrovolníků. Ti mají zajištěno po dobu výkonu dobrovolnické služby zdarma pojištění odpovědnosti za škodu a úvodní proškolení o cizinecké/uprchlické problematice. Na druhou stranu jsou dobrovolníci povinni docházet na supervizní setkání (cca 1x za 2 měsíce) pod vedením zkušeného psychologa. Dále je zájemce o dobrovolnictví povinen vyplnit tzv. dotazník pro zájemce o dobrovolnictví, dodat výpis z rejstříku trestů a pravidelně reportovat o svých dobrovolnických aktivitách (především v případě Mentoringu). V průběhu roku pak probíhají nepovinná školení dobrovolníků, přednášky odborníků o tématech souvisejících s problematikou migrace a uprchlictví a mnoho dalších zajímavých akcí. Pro dobrovolníky samozřejmě vše zdarma.

 

 


            Pokud váš zájem trvá, vyplňte prosím úvodní dotazník na základě, kterého se vám ozveme a domluvíme si osobní schůzku.

Úvodní dotazník slouží k tomu, abychom od vás získali základní informace o vašich možnostech a schopnostech, motivaci pro práci s uprchlíky, znalostech i zkušenostech. Dotazník je obsáhlejší právě proto, abychom si mohli udělat představu o vás a o tom, do jakých aktivit byste se mohli zapojit. Pro přístup k dotazníku je nutné se neprve zaregistrovat,k tomu prosím použijte tlačítko níže.

 

 

Pokud byste měli jakékoliv otázky k dotazníku či k dobrovolnictví samotnému, neváhejte se na nás obrátit na mailu info@idobrolnik.cz.

 

Děkujeme za vaši pomoc a těšíme se na případnou budoucí spolupráci.

iDobrovolnik.cz