o nás

UNHCR

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je specializovaná agentura OSN zabývající se ochranou práv osob, které z důvodů válečného konfliktu, náboženského vyznání, příslušnosti k určité rase nebo kvůli svému politickému přesvědčení byli nuceni opustit své domovy.

Agentura UNHCR celosvětově působí od roku 1951 na základě mandátu uděleného Valným shromážděním OSN. Jejím hlavním posláním je ochrana a podpora uprchlíků, žadatelů o azyl, vnitřně přesídlených osob a osob bez státní příslušnosti.

V České republice otevřela agentura UNHCR svoji kancelář v roce 1992. Právě zde monitoruje azylové procedury, přijímací podmínky žadatelů o azyl a také naplňování integračních programů u osob, kterým byla udělena mezinárodní ochrana.

Za účelem efektivnější pomoci lidem spadajícím pod mandát UNHCR iniciovala v roce 2013 kancelář UNHCR v České republice vznik dobrovolnické databáze iDobrovolnik.cz a zajišťuje tak její provoz. Koordinátorem dobrovolnických aktivit je smluvní partner UNHCR - Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace, která byla založena v Praze v roce 1991.

Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců.

Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.

Máme pobočky v Praze, Brně, Plzni a Ostravě.

Pokud máte zájem o bližší informace o naší činnosti, neváhejte se na nás obrátit na mailu opu@opu.cz či dobrovolnici@opu.cz

OPU