Proč je pomoc důležitá

Co můžete dělat?

  • Mentoring

Společná setkávání uprchlíků a dobrovolníků a společné trávení volného času.

Jedná se především o pomoc s českým jazykem, doprovody na úřady, společné návštěvy kulturních a sportovních akcí apod.

Obsah setkání záleží na domluvě mezi uprchlíkem a mentorem.

Mentoring je určený zájemcům, kteří mohou s klienty spolupracovat minimálně půl roku a mají čas na setkání alespoň 1x týdně.

 

  • Výjezdy

Návštěvy integrační azylových středisek, kde dobrovolníci připravují volnočasové aktivity pro klienty.

Jedná se především o pořádání výletů, přípravu rukodělných činností a sportovních aktivit pro obyvatele zařízení, volnočasové aktivity pro děti apod.

Výjezdy jsou určeny dobrovolníkům, kteří se nemohou s klienty vídat pravidelně, ale přesto by rádi pomáhali. Výjezdy probíhají přibližně jedenkrát měsíčně. Vždy zasíláme informaci o novém výjezdu a vy se můžete přihlásit na termín, který vám vyhovuje.

 

  • Jednorázová výpomoc

Pomoc s přípravou jednorázových akcí- konference, diskuse, veřejné akce, festivaly, ale třeba i pomoc s balením oblečení do pobytových středisek či balení vánočních dárků.

Tyto aktivity probíhají nepravidelně, dle momentální potřeby. Zájemcům o jednorázovou výpomoc rozesíláme informace o nejbližších akcích a ti se dle svých možností mohou přihlásit.

 

Proč být dobrovolníkem?

Pomůžete těm, kteří to potřebují, a aktivně strávíte volný čas

Seznámíte se s novými lidmi a jejich kulturou

Uplatníte své jazykové schopnosti

“Dobrovolničení“ vám pomůže vidět život z jiné perspektivy

Jak postupovat, když chcete být dobrovolníkem?

  1. Vyplňte dotazník (ZDE)
  2. Přijďte na osobní pohovor, na který vás pozve náš koordinátor dobrovolníků
  3. Pokud se dohodneme na spolupráci, doneste nám:

Výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

Životopis

  • Po obdržení všech dokumentů uzavřeme smlouvu o dobrovolnictví, podepíšete etický kodex, závazek mlčenlivosti a čestné prohlášení o mravní bezúhonnosti  a můžete se pustit do společných aktivit s klienty

 

Co očekáváme od našich dobrovolníků?

Samostatnost a kreativitu

Ochotu účastnit se školení a supervizí (1x za 2 měsíce)

Odpovědnost a trpělivost při vedení dokumentace o aktivitách s klienty